Doç. Dr. Burçin Keçeci Kimdir?

Bin dokuz yüz yetmiş beş yılında Ankara'da doğmuşum. Iki yaşından beri ailemle İzmir'e taşındık. Ilköğretimi
bitirdikten sonra bin dokuz yüz seksen altı yılında bu Anadolu Lisesi Almanca bölümünü kazandım. Daha sonrasında bin
dokuz yüz doksan üç senesinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdim. Bi dokuz yüz doksan dokuz senesinde tıp
dokuzu unvanını aldık. Daha sonrasında tıpta uzmanlık sınavında Ege Üniversitesi ortopedik kliniğine stajıma
başladım. Iki bin iki senesinde stajımı yaparken Fransa'ya altı aylığına kas iskelet sistemi, spor cerrahisi staja gittik.
Iki bin beş senesinde uzman oldum. Uzmanlığından sonra akademik kariyerimi Ege Üniversitesi'nde devam ettirdim. Iki bin on iki
senesinde Yardımcı Doçent iki bin on altı senesinde doçent oldum. Iyi derecede Almanca, Fransızca ve İngilizce konuşmaktayım.